Wet Privacy persoonsgegevens
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij in onze praktijk om gaan met uw persoonsgegevens.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandeld homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over het effect van de behandelingen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:>

Als uw behandelend homeopaat hebben ik en de assistentes, die werkzaam in de praktijk, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard en bij minderjarigen tot 7 jaar nadat ze meerderjarig (18 jaar) zijn geworden.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar: