Uitgangspunten

[page_banner]pagina4_klassiekehomeopathie_groot[/page_banner]

Uitgangspunten

De klassieke homeopathie gaat uit van een aantal uitgangspunten:

  • De mogelijkheid van ieder mens om zichzelf te genezen. Bij ziekte is deze mogelijkheid ontregeld. Met de juiste homeopathische middelen wordt  het zelf genezende vermogen van de mens gestimuleerd en versterkt.
  • Gelijksoortigheidprincipe: Om het natuurlijke vermogen tot zelfgenezing te prikkelen moet een stof worden ingezet die gelijke ziektesymptomen teweegbrengt bij een gezond persoon. Sterk verdund heeft deze stof een genezende werking bij een ziek persoon. Denk bijvoorbeeld aan het middel Allium cepa; de ui. Wanneer je een ui snijdt zal je al snel bepaalde symptomen merken. De ogen worden rood en gaan prikken, je gaat tranen en de neus gaat lopen. Het homeopathische middel Allium cepa is dan ook goed te gebruiken bij  bijvoorbeeld hooikoortsaanvallen en verkoudheden die door bovenstaande symptomen gekenmerkt worden.
  • Klassieke homeopathie kijkt niet alleen naar lichamelijke klachten, maar naar de hele mens. Alleen dan is het mogelijk om de klachten op te lossen.
  • Homeopathie is maatwerk. De klassiek homeopaat kijkt  samen met de patiënt naar wat zich precies heeft afgespeeld in zijn of haar leven, wat de erfelijke belasting is en hoe dit tot de huidige situatie heeft kunnen leiden. Hij probeert de achterliggende processen die hebben geleid tot het ontstaan van de klachten duidelijk te krijgen om vervolgens specifiek op deze individuele situatie voor te schrijven.
[page_footer_image img=”pagina4_klassiekehomeopathie_fotostrip”]