Wat is Klassieke Homeopathie?

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze waarbij, in tegenstelling tot de gewone homeopathie, gekeken wordt naar een samenhang van klachten en symptomen. Omdat iedere klacht en ieder persoon anders is, is elke behandeling uniek. Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van Samuel Hahnemann ( 1755 – 1843), de grondlegger van de klassieke homeopathie.

Samuel Hahnemann was de eerste arts die ziekten indeelde in categorieën. Dit noemde hij de ‘ziekteclassificatie’. De klassiek homeopaat die werkt volgens de methode van de ziekteclassificatie analyseert alle factoren die de ziekte of aandoening veroorzaakt. Daarna worden ze ingedeeld naar de  verschillende onderliggende ziekteoorzaken.

Ziekte oorzaken kunnen zijn erfelijke belasting, vaccinaties c.q. medicijngebruik  of ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven. Hierdoor wordt het mogelijk om te zien waar de oorzaak van klachten ligt en welke middelen moeten worden voorgeschreven om te kunnen genezen.

Een voorbeeld: iemand heeft hoofdpijn sinds een val van de trap 10 jaar geleden. Dan moet hier rekening mee worden gehouden. Als de patiënt hoofdpijn heeft en zijn vader heeft erge migraine dan kan de oorzaak van de hoofdpijn erfelijk zijn. Daar passen weer andere middelen bij.

Samuel Hahnemann

Samuel Hahnemann was een Duitse arts. De werking van kinine als medicijn tegen malaria fascineerde hem. Toediening van kinine wekte bij gezonde mensen vergelijkbare symptomen op als bij een malariabesmetting. Zijn veronderstelling was daarom dat met het gelijkende het gelijke zou kunnen worden genezen: similia similibus curentur. Zonder te weten hoe het werkte begon hij met zijn ontdekking te experimenteren. Hij testte allerlei stoffen op zichzelf en familie en vrienden uit om erachter te komen welke vergiftigingsverschijnselen zij veroorzaakten. Vervolgens vergeleek hij deze vergiftigingsverschijnselen met bekende ziekteverschijnselen, waardoor hij steeds nieuwe medicijnen ontdekte. Om giftige stoffen hun schadelijkheid te ontnemen verdunde hij ze. Daarbij stelde hij vast dat de verdunning niet alleen de bijwerkingen verzwakten, maar ook de werking. Hij kwam op het idee om behalve het verdunnen ook de oplossing te schudden door ritmische schudslagen op een veerkrachtige ondergrond: het potentiëren. Deze schudslagen verhoogden volgens Hahnemann de werking van het middel zonder de bijwerkingen

Uitgangspunten

De Klassieke Homeopathie gaat uit van een aantal uitgangspunten:

Zelfgenezend vermogen

De mogelijkheid van ieder mens om zichzelf te genezen. Bij ziekte is deze mogelijkheid ontregeld. Met de juiste homeopathische middelen wordt  het zelf genezende vermogen van de mens gestimuleerd en versterkt.

Gelijksoortig

Om het natuurlijke vermogen tot zelfgenezing te prikkelen moet een stof worden ingezet die gelijke ziektesymptomen teweegbrengt bij een gezond persoon. Sterk verdund heeft deze stof een genezende werking bij een ziek persoon. Denk bijvoorbeeld aan het middel Allium cepa; de ui. Wanneer je een ui snijdt zal je al snel bepaalde symptomen merken. De ogen worden rood en gaan prikken, je gaat tranen en de neus gaat lopen. Het homeopathische middel Allium cepa is dan ook goed te gebruiken bij  bijvoorbeeld hooikoortsaanvallen en verkoudheden die door bovenstaande symptomen gekenmerkt worden.

Totaalbeeld

Klassieke homeopathie kijkt niet alleen naar lichamelijke klachten, maar naar de hele mens. Alleen dan is het mogelijk om de klachten op te lossen.

Maatwerk

Homeopathie is maatwerk. De klassiek homeopaat kijkt  samen met de patiënt naar wat zich precies heeft afgespeeld in zijn of haar leven, wat de erfelijke belasting is en hoe dit tot de huidige situatie heeft kunnen leiden. Hij probeert de achterliggende processen die hebben geleid tot het ontstaan van de klachten duidelijk te krijgen om vervolgens specifiek op deze individuele situatie voor te schrijven.