pagina3_werkwijze_groot

Werkwijze

Een consult gaat altijd op afspraak. Hiervoor heeft u geen verwijzing van een arts nodig.

Consult

Tijdens het consult wordt ingegaan op de huidige klachten,  hoe die zijn ontstaan en in hoeverre ze het functioneren beïnvloeden.  Daarnaast wordt besproken of er sprake is van andere klachten, steeds terugkerende klachten en wat de medische geschiedenis is. Ook is van belang of bepaalde aandoeningen in de familie voorkomen.

Vervolgconsult

De vervolgafspraak  heeft als doel om te kijken naar het effect van de behandeling. Zijn er veranderingen, heeft u minder klachten, meer energie? Afhankelijk hiervan wordt het behandelplan  aangepast.

Acuut consult

Ook bij een acute klacht, zoals bijvoorbeeld een blessure, een allergische reactie of griep kan homeopathie helpen. Homeopathie is zeer geschikt voor acute gevallen en kan heel snel resultaat opleveren.